Aktuālie jaunumi


Seminārs truškopjiem “Viss par trušiem”.
Lektors Dzintra Lezdiņa.
Vieta: Smiltenes nov., Bilskas pag.
Laiks: 28. 02. 2017.  Pulkst. 11 00. 

Par mums

Mazliet vēstures

Asociācija dibināta 2005. gada nogalē, pēc pirmās starptautiskās šķirnes trušu audzētāju konferences-izstādes ,,Rāmava-2005,, apvienojoties 11 audzētājiem no SIA ,,Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības,, un 1 audzētājam no Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības ,,Trusis un citi,,.

Asociācija Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2006.gada 2.februārī.
Mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu vaislas trušu audzēšanu valstī, šķirnes trušu audzētavu izveide. Vēlamies izveidot struktūru trušu audzētāju informēšanai par aktualitātēm nozarē, sadarboties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī šķirnes trušu audzētājiem ārzemēs. Popularizēt šķirnes trušu audzēšanu paaugstinot truškopju zināšanu līmeni dzīvnieku labturībā, veterinārajā pārraudzībā un vērtēšanā.

Rīkosim izstādes un izdosim informatīvos materiālus, vajadzētu panākt ievērojamu trušu gaļas un kvalitatīvu kažokādu ražošanas pieaugumu.

Vai visi Latvijas šķirnes trušu audzētāji spēs apvienoties? Pie šī jautājuma strādāsim visi kopīgi.

Ja arī tevi interesē truškopība – pievienojies!

Kontaktu forma


Ērtai saziņai izmanto mūsu kontaktu formu

JURIDISKĀ ADRESE:

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija reģ. Nr. LV40008098580 Priežu 2 – 4, Baldone, Baldones novads LV-2125 Bankas konta rekvizīti – AS “Swedbank” bankas kods HABA LV22 konta Nr. LV89 HABA 0551 0127 0551 2

Mūsu adrese:

Priežu 2 – 4, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Kontaktinformācija:

  • Telefons +371 26532568
  • Epasts skirnestrusis@gmail.com
  • WWW www.skirnestrusis.lv