Ineses Salmiņas saimniecība

Adrese – Bauskas novads, Gailīšu pagasts, “Avoti”, tel. 29864915 , inese.avoti@gmail.com


IEVĒRĪBAI!
Saimniecībā pārdod muskat pīles ar pīlēniem un salmus.


Mana saimniecība specializējusie šķirnes trušu audzēšanā. Interesentiem piedāvāju divu šķirņu trušus –
Lielo melno sudraboto (LMS)
Lielo gaišo sudraboto (LGS)
Ar trušu audzēšanu nodarbojos jau no skolas laikiem. Kopā ar domubiedriem 2005. gada nogalē dibinājām Biedrību “Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija” , kurā darbojos arī šodien.
Pati organizēju un piedalos Biedrības rīkotajos pasākumos, kopā apmeklējam un ar saviem trušiem piedalāmies izstādēs Latvijā un citās Eiropas valstīs.
2013.gada novembrī mani truši bija apskatāmi Starptautiskajā šķirnes dzīvnieku izstādē pilsētā Lysa nad Labem (Čehijā). Izstādē tika piedāvātas tikai divas Lielā melnā sudrabotā šķirnes kolekcijas, no kurām viena, visaugstāk novērtētā (377 punkti), bija manējā, par ko arī saņēmu izstādes kausu.
2013.gadā biju kandidāts uz šķirnes trušu audzēšanas saimniecības statusu, 2014.gadā saņēmu
Šķirnes trušu audzēšanas saimniecības nosaukumu.2014.gada 21.decembrī manu saimniecību apmeklēja LŠTAA pārstāvji, lai pārbaudītu manas saimniecības atbilstību šķirnes trušu saimniecības statusam.
Apskatīja, vērtēja, skaitīja, rēķināja….aktā atzīmēja – 97,5 punkti no 100 iespējamajiem. IR !!!!

Inese izstādē “Šķirnes trusis – 2014 rudens” i/k”Rāmava”2013.gada pavasarī saņēmu ziedus un kausu par padarīto darbu.

Čehijā nopelnītais kauss, pārstāvis no labākās kolekcijas un es 2013.gada nogalē.

Arhīva ziņas:

2014.gads – rudens izstāde
LMS lab. kol 381 p lab.pārstāvis 96 p.LGS lab.kol.382.5 p.lab.pārstāvis 96p Novembrī Čehijas izstādē mani truši novērtēti ar 94p iegūstot kolekcijai 376p.
2013.gads –

96 p., labākais šķirnes pārstāvis, 378 p.,labākā šķirnes kolekcija. 2012.gads –
97,5 p., labākais šķirnes pārstāvis, 385 p.,labākā šķirnes kolekcija. 2011.gads –
96,5 p., labākais šķirnes pārstāvis, 383 p.,labākā šķirnes kolekcija. 2009.gads –
LMS – 95,5 p., labākais šķirnes pārstāvis, 378,5 p.,labākā šķirnes kolekcija.
2008.gads –

LMS – 95 p., labākais šķirnes pārstāvis, 377,5 p., labākā šķirnes kolekcija.
2007.gads –

LMS – 95 p., labākais šķirnes pārstāvis, 378,5 p., labākā šķirnes kolekcija.
2006.gads –

LMS – 95,5 p., labākais šķirnes pārstāvis, 375 p., labākā šķirnes kolekcija
2005.gads –

LGS – 95,5 p.
LMS – 97,0 p., labākais šķirnes pārstāvis