Izstāde Lietuvā, kurā piedalījās LŠTAA bieri

Traktordiena 2017

LŠTAA biedri piedalījās pasākumā Traktordiena 2017. Izstādē varēja apskatīt dažādu šķirņu trušus.

Vairāk informācijas par šo pasākumu – Traktordiena 2017Festivāls “Tīrai Latvijai.

2012.gads

http://www.europaschau-leipzig.de/en/content/latvias- immenseparticipation
Informācija par Latvijas šķirnes trušu audzētāju piedalīšanos izstādē.

No 4.-9. decembrim LŠTAA biedri no Talsu, Smiltenes, Valmieras, Jelgavas, Bauskas, Ķekavas, Vecumnieku novadiem un Rīgas pārstāvēja Latviju 27. Eiropas sīkdzīvnieku izstādē “Europaschau Leipzig 2012”.

Asociācijas biedri uz Vāciju aizveda 181 šķirnes trusi.
Stellai Rubaņikai (Vecumnieku nov.) 2 truši tika novērtēti ar 95,0 p. un 2 ar 95,5 p. Neviens no trušiem netika diskvalificēts.
Ingūnai Valdmanei (Valmieras nov.)
3 truši novērtēti ar 95,0 p., 2 truši ar 95,5 p. un 2 ar 96 p. Neviens no trušiem netika diskvalificēts.
Mareks Līkais (Bauskas nov.)
8 truši novērtēti ar 95,0 p., 1 trusis ar 95,5 p., 1 trusis ar 96,0 p., 1 trusis ar 96,5 p. Neviens no trušiem netika diskvalificēts.
Ina Ladiga (Ķekavas nov.) 6 truši novērtēti ar 95,0 p., 1 ar 95,5 p.
Agrita Grundštoka (Talsu nov.) 5 truši novērtēti ar 95,0 p., 6 truši ar 95,5 p., 7 truši ar 96,0 p., 2 truši ar 96,5 p.
Dzintra Lezdiņa (Smiltenes nov.)
2 truši ar 95,0 p.,5 truši ar 95,5 p., 2 truši ar 96,0 p.
Maiga Dzērvīte (Rīga)
2 truši ar 95,0 p., 1 trusis ar 95,5 p.
Dzintars Sloka (Jelgava)
3 truši ar 95,0 p., 1 trusis ar 95,5 p.

36% no visiem aizvestajiem trušiem tika novērtēti ar atzīmi 95,0 un vairāk. Šķirnes trušu audzētāji Latvijā saprot, ka tik augsti novērtējumi no Eiropas vērtētājiem ir tiešām labs sasniegums.
Divi audzētāji – Agrita Grundštoka un Mareks Līkais saņēma īpašas atzinības balvas (katrs pa divām) par izcili labiem trušiem. Agrita par Lielo gaišo sudraboto (96,5 p.) un Vīnes zilo (96,5 p.), Mareks par Čehu albīnu (96,0 p.) un Burgundas (96,5 p.)