Jāņa Mantiņa saimniecība

Jānis Mantiņš
(pārraudzību veic Dzintra Lezdiņa)
+371 26526541
mantinabaiba@inbox.lv