Pundurauntruši

Tas ir auntrusis miniatūrā. Ķermenis drukns, labi attīstīts. Piere plata, acis lielas. Kājas īsas un spēcīgas.

Mēnesis 1. 2. 3. 4.
kg 1,25 1,4 1,50-1,80 2 - ne vairāk