Nāc un pievienojies

Trušmīļu skola


Nabadzības riskam pakļautiem bērniem, jauniešiem un senioriem truškopja aroda apgūšanai
(Nr.2010.CH04/mic-163/33)
Kuldīgas novada Kabiles pagasts un Kandavas novada Vānes pagasts
2011.gada janvāris – decembris